Српски - Serbian CyrillicSlovenčina - SlovakMagyar - HungarianRomână - RomanianEngleski - English


                 

Javna Nabavka - Pregovarački postupak za održavanje softvera LPA

Opštinska uprava Kovačica pokrenula je javnu nabavku, direktnim pregovaračkim postupkom, za održavanje softvera Lokalne poreske administracije. Poziv i dokumentaciju možete videti i preuzeti u nastavku ove vesti.

   

Javni oglas za realizaciju programa stručne prakse

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisuje:

Javni oglas za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji AP Vojvodine u 2015.godini

PRAVO UČEŠĆA IMAJU:

Privatna preduzeća (privredna društva i preduzetnici) i javna nefinansijska preduzeća i organizacije.

Uslovi:
– da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
– da imaju odgovarajuće mentore;
– da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Sekretarijatu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku,
– da angažuje nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), koje nema radnog iskustva u struci (odnosno koje ima iskustvo kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita) i koje ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.

Javni oglas traje od 03.03.2015. godine do 18.03.2015. godine.

   

Javni oglas za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU ZAPOŠLJAVNJE I RAVNOPRAVNOST raspisuje:

Javni oglas za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini

PRAVO UČEŠĆA IMAJU:

Privredna društva i preduzetnici i udruženja građana.

Uslovi:
– da uredno popune prijavu za sprovođenje javnog rada;
– da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da zapošljavaju nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evideciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ),da podnosilac/izvođač nema nerealizovanih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili lokalnoj samoupravi.

Javni oglas traje od 03.03.2015. godine do 18.03.2015. godine.

   

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisuje:

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015. godini

Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik”-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2015. godine.

OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni oglas za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Javni oglas) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu u okviru Programa 0801 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima 200.000.000,00 dinara, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Subvencija), u jednokratnom iznosu od 140.000,00 dinara po nezaposlenom, odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ).

   

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisuje:

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2015. godini

Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik”-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2015. godine.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
1. na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i
2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.

   

Javna nabavka - Toneri

Opštinska uprava raspisala je javnu nabavku za nabavku tonera. Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku ove vesti.

   

Opština Kovačica kupila dve auto čistilice

Sa ciljem čistijih i sređenijih ulica, Opština Kovačica je nabavila dve auto čistilice, koje će od sada raditi na održavanju trotoara, parking prostora I ostalih javnih površina. Opština Kovačica je za njih izdvojila 9 miliona dinara.

Auto čistilica je mašina – usisivač koji sakuplja lišće, prašinu I sitnije kamenje. Na taj način se poboljšava higijena manjih gradova i naselja. Maksimalna transportna brzina ove auto čistilice je 50 km/h, a maksimalna brzina čišćenja 16 km/h unapred i 6,5 km/h unazad. Pogodna je za kipovanje u kontejnere. Mašina pomaže da naselja budu čistija i lepša, a ekološki čistija i zdravija sredina doprinose i povećanju turističkog prometa u našoj sredini.

Za rad na ovim mašinama zadužena su JKP Elan Kovačica i Rad Crepaja.

izvor:www.rtvok.com

   

Javna nabavka - Električna energija

Opštinska uprava raspisala je javnu nabavku za nabavku električne energije. Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku ove vesti.

   

Održana je završna konferencija projekta "Unapređenj društveno - ekonomskog razvoja kroz efikasno upravljanje imovinom"

30.01.2015. godine je u poslovno rekreativnom centru Relax održana završna konferencija projekta „Unapređenje društveno – ekonomskog razvoja kroz efikasno upravljanje imovinom“, koji je finansiran od strane Evropske unije. Prisutnima su se obratili predsednik Opštine Kovačica Miroslav Krišan, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, sekretar SKGO-a Đorđe Staničić, načelnik Južnobanatskog okruga mr Zoran Tasić, zamenik predsednika Opštine Alibunar Dragana Komatina i rukovodilac Odeljenja za privredu i LER Opštine Kovačica Marija Benka Hrješik, koja je i menadžer projekta. Ciljeve projekta, projektne aktivnosti i rezultate projekta predstavio je Daniel Magdu, finansijski menadžer projekta, a o samom geoinformacionom sistemu, njegovom značaju i benefitima govorila je Lidija Karkuš, član radne grupe na projektu. Događaj je medijski propraćen od strane RTS-a, Rtv OK i Rtv Vojvodine .

   

Osnovano udruženje „U službi prirode – Debeljača“

U Debeljači osnovano je Udruženje za zaštitu i unapređenje životne sredine „U službi prirode – Debeljača“ Debeljača. Udruženje se bavi zaštitom i unapređenjem životne sredine, čiji je prioritet poboljšanje stanja u oblasti zaštite prirode, zemljišta i voda, sa akcentom na zelene površine u i oko naseljenog mesta Debeljača, kao i podizanje nivoa svesti stanovništva kroz formalno i neformalno obrazovanje.

   
Serbian Albanian Bulgarian English German Hungarian Romanian

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Najnoviji komentari

Da li smatrate da WEBGIS i upravljanje imovinom unapređuju rad opštinske uprave?

Partnerske opštine

|   Monfalcone - Italija    |    Rekaš - Rumunija     |    Lapovo - Srbija    |    Banska Bistrica - Slovačka    |


|    Šumski Sveti Đorđe - Rumunija     |     Opština Arilje     |    Opština Malo Trnovo    |