Српски - Serbian CyrillicSlovenčina - SlovakMagyar - HungarianRomână - RomanianEngleski - English


                 

Javna nabavka - Zoo higijena

Opštinska uprava objavila je javnu nabavku iz obladti zoo higijena. Poziv i konkursnu dokumantaciju možete preuzeti u nastavku vesti.

   

Javna nabavka - Usluge internet mreža

Opštinska uprava raspisala je javnu nabavku usluga internet mreža. Poziv kao i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku vesti.

   

Javna nabavka - Usluge mobilne telefonije - Kabinet predsednika

Kabinet predsednika opštine Kovačica raspisao je javnu nabavku usluga mobilne telefonije. Poziv, kao i konkursnu dokumentaciju, možete preuzeti u nastavku ove vesti.


Files:
Poziv za dostavljanje ponuda za JN - Usluge mobilne telefonije - Kabinet predsednika


Date 2015-03-11 Filesize 424.62 KB Download 68

Konkursna dokumentacija JN - Usluge mobilne telefonije - Kabinet predsednika


Date 2015-03-11 Filesize 1.44 MB Download 51

   

Javna nabavka - Usluge mobilne telefonije - Skupština opštine

Skupština opštine Kovačica raspisala je javnu nabavku usluga mobilne telefonije. Poziv, kao i konkursnu dokumentaciju, možete preuzeti u nastavku ove vesti.

   

Javna nabavka - Usluge mobilne telefonije

Opštinska uprava raspisala je javnu nabavku usluga mobilne telefonije. Poziv, kao i konkursnu dokumentaciju, možete preuzeti u nastavku ove vesti.

   

Javna Nabavka - Pregovarački postupak za održavanje softvera LPA

Opštinska uprava Kovačica pokrenula je javnu nabavku, direktnim pregovaračkim postupkom, za održavanje softvera Lokalne poreske administracije. Poziv i dokumentaciju možete videti i preuzeti u nastavku ove vesti.

   

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisuje:

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015. godini

Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik”-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2015. godine.

OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni oglas za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Javni oglas) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu u okviru Programa 0801 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima 200.000.000,00 dinara, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Subvencija), u jednokratnom iznosu od 140.000,00 dinara po nezaposlenom, odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ).

   

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA raspisuje:

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2015. godini

Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik”-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2015. godine.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
1. na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i
2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.

   

Javna nabavka - Toneri

Opštinska uprava raspisala je javnu nabavku za nabavku tonera. Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku ove vesti.

   

Opština Kovačica kupila dve auto čistilice

Sa ciljem čistijih i sređenijih ulica, Opština Kovačica je nabavila dve auto čistilice, koje će od sada raditi na održavanju trotoara, parking prostora I ostalih javnih površina. Opština Kovačica je za njih izdvojila 9 miliona dinara.

Auto čistilica je mašina – usisivač koji sakuplja lišće, prašinu I sitnije kamenje. Na taj način se poboljšava higijena manjih gradova i naselja. Maksimalna transportna brzina ove auto čistilice je 50 km/h, a maksimalna brzina čišćenja 16 km/h unapred i 6,5 km/h unazad. Pogodna je za kipovanje u kontejnere. Mašina pomaže da naselja budu čistija i lepša, a ekološki čistija i zdravija sredina doprinose i povećanju turističkog prometa u našoj sredini.

Za rad na ovim mašinama zadužena su JKP Elan Kovačica i Rad Crepaja.

izvor:www.rtvok.com

   
Serbian Albanian Bulgarian English German Hungarian Romanian


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Najnoviji komentari

Da li smatrate da WEBGIS i upravljanje imovinom unapređuju rad opštinske uprave?

Partnerske opštine

|   Monfalcone - Italija    |    Rekaš - Rumunija     |    Lapovo - Srbija    |    Banska Bistrica - Slovačka    |


|    Šumski Sveti Đorđe - Rumunija     |     Opština Arilje     |    Opština Malo Trnovo    |