Javna nabavka - Kapitalno održavanje izbegla lica

Raspisana je javna nabavka za kapitalno održavanje objekata za izbegla lica. Poziv i konkursnu dokumentaciju i izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti u nastavku vesti.


   

Javna nabavka - Kancelarijski materijal

Opštinska uprava Kovačica raspisala je javnu nabavku kancelarijskog materijala. Poziv i dokumentaciju možete videti u nastavku vesti.

   

Konkurs za sufinansiranje rada udruženja poljoprivrednika 2015

Opštinska uprava je raspisala Konkurs za sufinansiranje rada udruženja poljoprivrednika za 2015 godinu. Konkursnu dokumentaciju i obrazac možete preuzeti u nastavku ove vesti.

   

Javna nabavka - Usluge obezbeđenja

Opštinska uprava raspisala je javnu nabavku za usluge obezbeđenja. Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku vesti.

   

Javna nabavka - Zoo higijena

Opštinska uprava objavila je javnu nabavku iz obladti zoo higijena. Poziv i konkursnu dokumantaciju možete preuzeti u nastavku vesti.

   

Javna nabavka - Usluge internet mreža

Opštinska uprava raspisala je javnu nabavku usluga internet mreža. Poziv kao i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku vesti.

   

Javna nabavka - Usluge mobilne telefonije - Kabinet predsednika

Kabinet predsednika opštine Kovačica raspisao je javnu nabavku usluga mobilne telefonije. Poziv, kao i konkursnu dokumentaciju, možete preuzeti u nastavku ove vesti.


Files:
Poziv za dostavljanje ponuda za JN - Usluge mobilne telefonije - Kabinet predsednika


Date 2015-03-11 Filesize 424.62 KB Download 151

Konkursna dokumentacija JN - Usluge mobilne telefonije - Kabinet predsednika


Date 2015-03-11 Filesize 1.44 MB Download 128

   

Javna nabavka - Usluge mobilne telefonije - Skupština opštine

Skupština opštine Kovačica raspisala je javnu nabavku usluga mobilne telefonije. Poziv, kao i konkursnu dokumentaciju, možete preuzeti u nastavku ove vesti.

   

Javna nabavka - Usluge mobilne telefonije

Opštinska uprava raspisala je javnu nabavku usluga mobilne telefonije. Poziv, kao i konkursnu dokumentaciju, možete preuzeti u nastavku ove vesti.

   

Javna Nabavka - Pregovarački postupak za održavanje softvera LPA

Opštinska uprava Kovačica pokrenula je javnu nabavku, direktnim pregovaračkim postupkom, za održavanje softvera Lokalne poreske administracije. Poziv i dokumentaciju možete videti i preuzeti u nastavku ove vesti.

   
Serbian Albanian Bulgarian English German Hungarian Romanian


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Najnoviji komentari

Da li smatrate da WEBGIS i upravljanje imovinom unapređuju rad opštinske uprave?

Partnerske opštine

|   Monfalcone - Italija    |    Rekaš - Rumunija     |    Lapovo - Srbija    |    Banska Bistrica - Slovačka    |


|    Šumski Sveti Đorđe - Rumunija     |     Opština Arilje     |    Opština Malo Trnovo    |