Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

22. jula 2016.

Zahtev za saglasnost JKP Elan

Na osnovu člana 17. stav 8. Odluke o komunalnim delatnostima (Sl. list Opštine Kovačica br.13/14) objavljuje se zahtev za davanje …