Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Istorija Padine

Godine 1776. Padina se pominje kao srpsko naselje koje je ubrzo raseljeno, tako da se već prema popisu iz 1788. ne nalazi na spisku naseljenih mesta ovog područja. Pretpostavlja se da su razlozi za raseljavanje oskudica pijaće vode i sklanjanje stanovništva pred najezdom Turaka.
Godine 1804. odlukom Carske komore odobreno je naseljavanje Slovaka u današnjoj Padini. Prvi tadašnji doseljenici bili su Slovaci poreklom iz južne Slovačke i severne Mađarske, odnosno iz Gemerske, Njitranske, Novogradske i Peštanske županije.

Završetkom prvih kuća Padinu naseljava 80 graničarskih porodica. Doseljenici su se brzo privikli na novi kraj i nove uslove života. Međutim, oskudica vode je još dugo predstavljala nerešiv problem za stanovnike ovog sela. Suočeni sa njime meštani napuštaju Padinu, najpre pojedinacno, da bi 1814. godine celokupno stanovništvo sela zatražilo dozvolu za iseljenje. Tadašnje vojne vlasti počinju sa bušenjem nekoliko bunara, koji su danas poznati kao najdublji u okolini jer je voda u njima pronalažena tek na dubini od četrdeset metara. Voda iz ovih bunara izvlačena je uz pomoc čekrka koji su pokretani uz pomoć konjske zaprege.

Godine 1872. ovaj kraj biva priključen Torontalskoj županiji. Prema podacima sa pocetka XX veka Padina je imala 874 izgrađene kuće i 4262 stanovnika.