Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Istorija Uzdina

Sredinom XVIII veka ovo naselje se pominje kao pustara Bečkereckog okruga pod imenom Veliki Uzdin i Mali Uzdin. Ova pustara bila je u vlasništvu Eraških poseda, izdatih u zakup. Formiranjem Vojne granice 1767. godine na ovom mestu se naseljava jedna četa 12. puka nemačko-banske granicne pukovije.
Prilikom austro-turskog rata 1788. godine veći deo ove jedinice je stradao. Za vreme mađarske revolucije 1848/49. godine stanovništvo Uzdina moralo je privremeno da izbegne. Nakon ponovnog naseljavanja najveći deo stanovništva činili su Rumuni.

Na osnovu popisa iz 1910. godine može se saznati da je Uzdin imao 1178 naseljenih kuća, a da je broj stanovnika iznosio 5581. U to veme sagrađena je i železnička pruga Bečkerek-Pančevo, što je bitno ubrzalo dalji razvoj Uzdina i okolnih naselja.