Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Položaj Debeljače

Debeljača se nalazi na južnobanatskoj lesnoj terasi, sa atarom koji se svojim istočnim delom prostire i na lesnoj zaravni. Obe ove morfološke celine pružaju ljudima dobre uslove za uzgoj različitih ratarskih klultura. Iako se nalazi zapadno od glavnog afaltnog puta Pancevo-Zrenjanin-Kikinda, Debeljača je dobro povezana sa mestima u opštini, kao i većim regionalnim centrima. Sa Pančevom i Zrenjaninom Debeljača je povezana i železnickom prugom, što doprinosi povoljnijoj saobraćajnoj vezi.