Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Položaj Idvora

Idvor pripada grupi potamiških južnobanatskih naselja. Nalazi se u severozapadnom delu opštine i udaljen je 12 kilometara od Kovačice.
Selo je izgrađseno na dodirnoj zoni lesne terase i aluvijalne ravni Tamiša. Prostor lesne terase je oduvek pružao dobre uslove za uzgoj različitih vrsta ratarskih kultura, pre svega žita i industrijskog bilja, dok aluvijalna ravan sa svojom močvarnom, slatinskom i livadskom vegetacijom predstavlja mesto za lov, ribolov i uzgoj stoke.
Idvor se nalazi na tri kilometra udaljenosti od Tamiša. Zbog svog položaja izmešten je od glavnog magistralnog puta Beograd-Zrenjanin-Kikinda, ali je sa njime spojen novoizgrađenom saobraćajnom petljom.