Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Položaj Putnikova

Putnikovo je najmlađe selo u opštini Kovačica. Nalazi se u jugozapadnom delu Banata, odnosno jugoistočnom delu pokrajine Vojvodine, na nadmorskoj visini od 81 metar.
Severno od njega nalazi se područje opštine Zrenjanin, severoistočno područje opštine Sečanj i naseljeno mesto Samoš. Jugoistočno od Putnikova je mesto Padina, južno mesta Kovačica, Debeljača i Crepaja, jugozapadno Idvor, a severozapadno Uzdin.
Putnikovo je asfaltnim putem povezano sa Uzdinom, tako da ima veoma dobre saobraćajne veze sa ostalim mestima opštine Kovačica. Nalazi se u sastavu uzdinskog atara. Pored uzdinskog, meštani Putnikova imaju obradive površine zemljišta i u Tomaševackom ataru.