Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Položaj Uzdina

Uzdin se nalazi severno od Kovačice, na udaljenosti od 10 km. I ovo selo, kao i Idvor, pripada potamiškim naseljima i od ove reke je udaljeno 5 km.
Izgrađeno je na višim delovima lesne zaravni. Ima povoljne saobraćajne uslove, jer je pored naselja izgrađena pruga Pančevo-Zrenjanin-Kikinda, a kroz njega prolazi magistralni asfaltni put istog pravca. Preko ovih saobraćajnica stanovnici Uzdina povezani su i sa ostalim mestima kovačicke opštine.