Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Stanovništvo Idvora

Prema podacima iz 2002. godine Idvor je imao 1198 stanovnika. U nacionalnoj strukturi preovladava srpsko stanovništvo (96%), a zatim slede Romi, Slovaci i Albanci.

Prema podacima iz 2012. godine Idvor ima 955 stanovnika.