Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Stanovništvo Kovačice

Prema popisu iz 2002. godine Kovačica je imala 6793 stanovnika. U nacionalnoj stukturi preovladava slovačko stanovništvo, a zatim slede Srbi, Rumuni, Mađari, Romi, Albanci i drugi.

Prema popisu iz 2012. godine Kovačica ima 6264 stanovnika.