Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Atako

-Skladište i pretakalište za TNG (tečni naftni gas)
-Predračunska vrednost investicije cca. 8.000.000 Evra
-Planirano novo zapošljavanje: 30 radnika
-Izgradnja industrijskog koloseka ka skladištu i pretakalištu je počela.
-1. faza je završena, počeo sa radom.