Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Blumenland

-Proizvodnja rasada u stakleniku
-Predračunska vrednost cca. 300.000 Evra
-Novo zapošljavanje: 10 radnika
-Razvoj kooperativnih odnosa
-početo sa radom.