Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obrazovanje

U opštini Kovačica nalaze se predškolske ustanove i osnovne škole u svim naseljima, i jedna srednja škola – gimnazija u Kovačici. Nastava u osnovnim školama vodi se na 4 jezika koji su usvojeni kao zvanični u opštini Kovačica (srpski, slovački, mađarski i rumunski), negujući na taj način maternji jezik i nacionalnu kulturu nacionalnih manjina opštine.

Predškolske ustanove

Predškolska ustanova „Kolibri“ ima objekte u svim naseljima opštine Kovačica.

U Kovačici su dva odeljenja u kojima je nastava na srpskom i dva odeljenja u kojima je nastava na slovačkom jeziku.

U Debeljači postoje dva odeljenja u kojima je nastava na srpskom jeziku, jedno odeljenje na mađarskom jeziku i jedno mešovito odeljenje, gde je nastava na srpskom i mađarskom jeziku.

U Padini ima četiri odeljenja i u svakom se nastava odvija na slovačkom jeziku.

U Uzdinu postoji samo jedno mešovito odeljenje, a jezici na kojima se u njemu odvija nastava su srpski i rumunski jezik.

U Crepaji postoje tri odeljenja u kojima je nastava na srpskom jeziku i  u Idvoru i u Samošu postoje po jedno odeljenje predškolske ustanove na srpskom jeziku.

Predškosla ustanova Kolibri:

Adresa: Dr Janka Bulika bb, Kovačica

Tel: 013/662-122

Osnovne škole

U svim naseljima opštine Kovačica ima po jedna škola čija je delatnost osnovno obrazovanje.

U Kovačici je to Osnovna Škola „Mlada pokolenja“ koja poseduje 8 odeljenja u kojima se nastava pohađa na srpskom jeziku i 20 odeljenja u kojima nastava teče na slovačkom jeziku. U ovoj školi postoje još dva odeljenja, od kojih je jedno za decu sa posebnim potrebama i jedno za decu sa autizmom.

Osnovna Škola „Mlada pokolenja“:

Adresa:Dr Janka Bulika 59., Kovačica

Tel: 013/661-132

U Debeljači se nalazi Osnovna Škola „Moša Pijade“. Ona ima 16 odeljenja u kojima se nastava vodi na srpskom i 8 odeljenja u kojima se nastava vodi na mađarskom jeziku.

Osnovna Škola „Moša Pijade“:

Adresa: Servo Mihalja 32, Debeljača

Tel: 013/664-447, 665-447

U Crepaji se nalazi Osnovna Škola „Sava Žebeljan“, koja ima 22 odeljenja na  kojima se nastava pohađa na srpskom jeziku.

Osnovna Škola „Sava Žebeljan“:

Adresa: Maršala Tita 8, Crepaja

Tel: 013/672-110

U Padini je Osnovna Škola „Maršal Tito“ koja ima 25 odeljenja. Nastava se izvodi na slovačkom jeziku.

Osnovna Škola „Maršal Tito“:

Adresa: Trg oslobođenja 8, Padina

Tel:013/667-118

U Samošu se nalazi Osnovna Škola „Lukrecija Ankucić“. Ona ima 8 odeljenja u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku.

Osnovna Škola „Lukrecija Ankucić“:

Adresa: Maršala Tita 119, Samoš

Tel: 013/675-108

U Uzdinu se nalazi Osnovna Škola „Sv. Georgije“. U ovoj školi se nastava odvija na srpskom jeziku u 9 odeljenja, a na rumunskom jeziku u 8 odeljenja. Istureno odeljenje ove škole nalazi se u Putnikovu.

Osnovna Škola „Sv. Georgije“:

Adresa: Maršala Tita 143, Uzdin

Tel: 013/673-003

U Idvoru je Osnovna Škola „Mihajlo Pupin“, koja ima 8 odeljenja u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku.

Osnovna Škola „Mihajlo Pupin“:

Adresa:Mihajla Pupina 51, Idvor

Tel: 013/676-016