Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Zdravstvo

U svakom naseljenom mestu opštine Kovačica se nalazi dom zdravlja sa apotekom. U Kovačici se nalazi i dispanzer sa specijalistima koji rade određenim danima. U opštini Kovačica postoji i služba hitne pomoći.

ZDRAVSTVENE USTANOVE

HITNA POMOĆ Šturova 42, Kovačica 013/662-559; 94
Dom zdravlja Kovačica Šturova 42, Kovačica 013/661-103
Dom zdravlja Debeľača Servo Mihalja 2,  Debeljača 013/664-022
Dom zdravlja Crepaja Trg oslobođenja 2, Crepaja 013/671 510
Dom zdravlja Idvor Mihajla Pupina 2, Idvor 013/676-014
Dom zdravlja Uzdin Tudora Vladimireskua bb, Uzdin 013/673-203
Dom zdravlja Padina Trg oslobođenja bb, Padina 013/667-215
Dom zdravlja Samoš Maršala Tita 2, Samoš 013/675-109

LEKÁRNE

Apoteka Kovačica Šturova 42, Kovačica 013/661-116
Apoteka Medikament Maršala Tita 42, Kovačica 013/662-467
Apoteka Debeljača Servo Mihalja 47, Debeljača 013/664-426
Apoteka Kinga farm Kiš Ferenca 1. Debeljača 013/665-150
Apoteka Crepaja Trg oslobođenja bb, Crepaja 013/671-422
Apoteka Uzdin Tudora Vladimireskua 176, Uzdin 013/673-015
Apoteka Padina Trg oslobođenja bb, Padina 013/667-306
Herba Apoteka Trg oslobođenja 9, Padina 013/668-938
Apoteka Samoš Maršala Tita 26, Samoš 013/675-116