Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Crkve

Uzdin

Prva crkva u Uzdinu građena je u periodu od 1801. do 1804. godine. Nakon pola veka ova crkva je izgorela u požaru 1854. godine, a na njenom mestu sagrađena je nova 1856. godine. Ikonostas te crkve koja i danas postoji u Uzdinu oslikao je Konstantin Danilo, jedan od najznačajnijih vojvođanskih slikara XIX veka.

Seoska i crkvena slava:
23. april, Sv. Georgije

Crepaja

Prva crkva u Crepaji sagrađena je 1776. godine, dve godine posle osivanja sela. Crkva je postojala sve do 1822. godine, kada je pocelo zidanje današnje crkve bez tornja. Toranj je dozidan 1835. godine, a unutrašnje oslikavanje završeno je 1860. godine. Ikonostas crkve uradio je akademski slikar Jovan Popović. 

Seoska i crkvena slava:
28. avgust, Velika Gospojina

Putnikovo

Zidanje crkve u Putnikovu započeto je na Preobraženje 19. avgusta 1938. godine, a završeno u decembru iste godine. Crkva je posvećena rođenju Presvete Bogorodice, koje se obeležava 21. septembra kao Mala Gospojina. Crkveni ikonostas sa 19 ikona uradio je ruski emigrant Vladimir Zelinski, slikar iz Velike Kikinde.

Seoska i crkvena slava:

21.septembar,Mala Gospojina

Kovačica

Evangelistička crkva

Slovačka evangelistička crkva podignuta je i osvećena 1828. prema projektu arhitekata Sudaja i Kunza iz Temišvara.

Unutrašnjost je 1838/1839. oslikana motivima karakterističnim za slovačke crkve, a oltarsku sliku “Molitva Hrista u Getsemanskom vrtu” naslikao je poznati slikar Konstantin Danil.

Godine 1914. dozidan je toranj-zvornik a tada su instalirane i orgulje. Ovde se osim bogosluženja održavaju koncerti ozbiljne muzike jer hram odlikuje izuzetna akustičnost koja naročito dolazi do izražaja kod horskog pevanja.

Crkvena slava:
20. oktobar, Kirvaj

Debeljača

Reformatska crkva

Zidanje današnje reformatske crkve u Debeljači trajalo je od 1836. do 1838. godine. Sa svojom visinom od 76 m i 1000 mesta za sedenje, ova crkva predstavlja najvišu i najvecu reformatsku crkvu na prostorima bivše Jugoslavije. Svoj sadašnji oblik dobila je 1903. godine izgradnjom nove kupole.
Reformatska zajednica u Debeljači je decenijama bila najbrojnija na ovom području.

Pravoslavna crkva

Gradnja pravoslavne crkve u Debeljači počela je 1934. godine, a crkva je osvecena godinu dana kasnije, 1935. godine. Iste godine u crkvi je kršteno je i prvo muško dete, Živan Savanov, rođen 18. marta 1935. godine. Unutrašnjost zdanja je oslikana ikonama nepoznatog autora, a u crkvi se nalazi 41 ikona.

Rimokatolička crkva

Rimokatolička crkva ima status plovanije u Južno-biskupskom okrugu. Površina crkve koja je izgrađena 1982-1983 godine, zajedno sa zvonikom koji je izgrađen 1960. godine, je 95 m2.
Jezik liturgije je mađarski.

Dani reformatske crkvene zajednice – 12 maj

Pravoslavna slava
18. -19. avgust, Preobraženje

Rimokatolička slava
25. decembar, Božić


Reformatska crkva                                      Pravoslavna crkva                                     Katolička crkva

Padina

Evangelistička crkva

Slovačka evangelistička crkva nalazi se na uzvišenju u naselju. Sagrađena je 1839-41. prema projektu arhitekte Bartolomea Haneka. Unutrašnjost je čisto bele boje što predstavlja čistotu vere. Jedina slika na oltaru, ulje na platnu, rad akademskog slikara Adama Poničana. Na njoj je prikazan Hrist kako kuca na vrata ljudskih srca. U crkvi se održavaju koncerti ozbiljne muzike.

Crkvena slava:
4. novembra, Kirvaj

Idvor

Pravoslavna crkva

Današnja crkva je podignuta 1803. godine. Ikonostas je uradio Beogradski profesor i umetnik Stevan Todorović 1879. godine.

Pored ikonostasa crkva poseduje vredne slike Stefana Dečanskog, Svetog Simeona i careva Uroša i Lazara. Crkva poseduje i červorojevanđelje iz 1562. godine kao i dva antologijona cvetna mineja iz 1643. godine. Uz zidove crkve nalaze se dva groba, sa severne strane grob Petra Kraljeva, učesnika majske skupštine 1848. godine, a sa južne grob paroha Arsenija Jovića umrlog 1803. godine.

Hramovna slava je Blagovesti Presvete Bogorodice.

Možemo još pomenuti da je u našoj crkvi kršten veliki naučnik Mihajlo Idvorski Pupin.

Seoska slava:

10. avgusta

Crkvena slava
28. avgusta, Velika Gospojina

Samoš

Pravoslavna crkva

Temelj crkve je udaren 1840. godine, a osvećena je 1847. godine. Crkva je zidana od tvrdog materijala, te do većih popravki nije dolazilo sve do 1904. godine.

Samoška crkva je zidana kao i sve prečanske crkve sa jednim tornjem, podnožje svetog hrama se nalazi na 100 m nadmorske visine. Oltar je prostran sa udubljenim ikonostasom, đakonikom i gornjim mestom te preskomidijom.

Seoska i crkvena slava:

2. avgust, Sv. Ilija