Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Galerije

Galerija u Kovačici

Galerija naivne umetnosti osnovana je 1955. godine u Domu kulture “3. oktobar” u Kovačici. Od osnivanja do danas zadržala je status najznačajnijeg sedišta kulture u ovom mestu.

U okviru galerije se povremeno organizuju bijenala slikara naivaca, kao i drugi kulturni događaji, među kojima je najveci Kovačički oktobar, tradicionalna jednomesečna smotra različitih događaja iz kulturnog života Slovaka u Vojvodini. U Galeriji naivne umetnosti se prikupljaju i izlažu dela slikara naivaca slovačke nacionalnosti.

Značajna uloga u afirmaciji likovnog života vojvođanskih Slovaka pripada upravo predstavnicima Kovačičke škole naivnih slikara: Martinu Jonašu, Zuzani Halupovoj, Janu Knjazovicu, Martinu Paluški, Janu Sokolu i Janu Venjarskom. Zahvaljujući ovim umetnicima i nastavljačima njihovog dela, likovna umetnost Slovaka u Vojvodini postala je poznata širom sveta.

http://www.naivnaumetnost.com/

Galerija “Babka”

Galerija „Babka” u Kovačici osnovana je sredinom 1991. godine. Cilj njenog osnivača Pavela Babke bio je afirmisanje mlade generacije kovačičkih slikara, kao i skretanje pažnje javnosti na druge oblike umetničkih zanata u ovom mestu.

Galerija „Babka” deluje po Uneskovom principu Living human treasure – živog ljuskog blaga, koji podrazumeva besplatno generacijsko prenošenje znanja i veština u izradi umetnikih predmeta i suvenira.

Ova galerija je 2001. godine, u okviru Etno centra „Babka”, proglašena od strane Uneska za svetski centrar izdavačke delatnosti o naivnom slikarstvu.
http://www.babka.rs/

Galerija naivnog slikarstva u Uzdinu

Naivno slikarstvo u Uzdinu je u pravom smislu reči umetnička riznica koja, kao i svako drugo blago, treba da bude dobro očuvana, ali u isto vreme i otvorena za sve ljubitelje likovne umetnosti. Ovako su pre četiri decenije razmišljali kulturni poslenici Adam Doklean i dr Petru Dimča, kada su odlucili da sva vredna dela uzdinskih slikara sačuvaju i izlože na jednom mestu. Tako je nastala Galerija naivnog slikarstva u Uzdinu, koja je otvorena 17. novembra 1963. godine.

Otvaranju galerije, između ostalih, prisustvovao je i Oto Bihalji Merin, pisac, istoričar i jedan od najznačajnijih domaćih kriticara naivne umetnosti.

Sadašnja Galerija naivnog slikarstva otvorena je zajedno sa Domom kulture 1990. godine. U njoj je trenutno izloženo oko 100 umetnickih radova uzdinskih slikara.

Galerija naive u Padini

Izložbeni prostor u kome svoja dela izlažu naivni umetnici iz Padine nalazi se u Domu kulture “Mihal Babinka” i otvoren je sredinom sedamdesetih godina. U njemu se danas nalaze dela slikara koji nisu članovi Galerije naivne umetnosti u Kovačici. Radovi ovih umetnika su najpre bili izlagani na proslavama Dana mladosti, svakog 25. maja, da bi kasnije datum zajedničke izložbe bio pomeren za mesec septembar kada se tradicionalno održavaju Padinski dani kulture.
Posete ovom prostoru organizuje Turistička organizacija opštine Kovačica.

Legat Vladimira M. Fijata

Vladimir M. Fijat je rođen u Samošu 30. novembra 1883. kao treće dete Marka i Olimpijade Fijat. U rodnom mestu je završio osnovnu školu, a kasnije odlazi u Beograd gde nastavlja školovanje.

Bavio se poslovima trgovackog putnika i sakupljanjem umetničkih dela. Po izbijanju Prvog svetskog rata 1914. prijavljuje se u redove Srpske narodne vojske Kraljevine Srbije. Učesnik je Solunskog fronta (1916-1918) sa kog je doneo dragocenu foto dokumentaciju i akvarele.

Nakon rata službovao je na dvoru kralja Aleksandra Karadordevića. Svoju zbirku umetničkih dela poklonio je Samošu 1959. godine. Umro je 16. marta 1959. godine u duševnoj bolnici u Vršcu.

Galerija u Crepaji

U Domu kulture u Crepaji nalazi se galerija Ksenije Ilijević, članice nekadašnje „Grupe 5”, koja se nakon Drugog svetskog rata pojavila na pančevackoj likovnoj sceni. Ovu grupu likovnih umetnika činili su još i Stojan Trumić, Jovan Vitomirov, Dobrivoje Vojnović i Božidar Jovanović. Ksenija Ilijević je rodom iz Crepaje. U istoriji vojvođanskog slikarstva ostala je zabeležena kao akvarelista čiji motivi su bili vezani za reku Tamiš, njegove vrbake i okolni pejzaž.