Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Zadužbina Mihajlo I. Pupin

Zadužbina Mihajla Pupina u Idvoru obuhvata:

  • Kuću Mihajla Pupina
  • Muzej
  • Narodni dom Mihajla Pupina

Mihajlo Pupin rođen je 9. oktobra 1854. godine u banatskom selu Idvoru, koje se u to doba nalazilo u okviru Habsburške monarhije.

Osnovnu školu završio je u rodnom mestu.
Nakon boravka na Višoj školi u Pančevu, školovanje je nastavio u Pragu, ali je bio primoran da ga prekine zbog očeve smrti i nedostatka novca. Život je nastavio u Americi, u koju je otišao 1874. godine. Nakon pet godina uspeo je da se upiše na Univerzitet Kolumbija, koji je završio roku kao student generacije. Postdiplomske studije je nastavio na Kembridžu, a doktorat iz eksperimentalne fizike odbranio je 1889. godine na berlinskom Univerzitetu Fridrih Vilhelm. Nakon toga je sledećih četrdeset godina radio kao redovni profesor fizike na Univerzitetu Kolumbija.

Tokom svog višedecenijskog naučnog rada, pored ostalih otkrića, dao je i ogroman doprinos razvoju savremene telefonije. Jedan od njegovih najznačajnijih izuma odnosi se na poboljšanje prenosa telefonskog razgovora na velike daljine, takozvanu Pupinizaciju.

Osim bavljenja naukom, Pupin je tokom života u Americi bio i izuzetno društveno-politicki angažovan, naročito za vreme Prvog svetskog rata. Zahvaljujući njegovom učešću na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine i direktnom posredovanju u razgovorima između američke i jugoslovenske delegačije, Kraljevini SHS pripali su delovi Dalmacije, zapadne Slovenije, delovi Slavonije, Baranje i Banata.

Mihajlo Pupin umro je 12. marta 1935. godine. Sahranjen je na groblju Vudloun u severnom delu Njujorka, uz prisustvo predstavnika jugoslovenske i američke delegacije.

Rodna kuća Mihajla Pupina u Idvoru obnovljena je i rekonstruisana 2004. godine povodom obeležavanja 150 godina od njegovog rođenja. Stara zgrada osnovne škole u Idvoru koju je Pupin pohađao, danas predstavlja muzej u kojem su izloženi njegovi najznačajniji naučni pronalasci. Godinu dana nakon njegove smrti u Idvoru je sagrađen Narodni dom koji nosi ime ovog slavnog naučnika.

Kontakt:

tel: 013 676 335

kontakt osoba: Kapunac Steva