Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Nove usluge – servisi za naše građane

Internet portal E-uprava je lokacija na kojoj građani mogu da dobiju različita dokumenta iz državne uprave elektronskim putem, bez potrebe da dolaze na šaltere zvaničnih institucija. Putem ovog portala građani će moći dobiti razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga i da podnose zahteve za različita dokumenta.
Portal E-uprava Republike Srbije objedinjuje sve vrste e-usluga prisutnih na sajtovima gradova i opština u Srbiji, kao i u organima državne uprave.
Postoje veliki broj usluga – servisa koje su u nadležnosti organa lokalne samouprave.
Adresa portala je www.euprava.gov.rs
Građani, zainteresovani za neku od raspoloživih usluga, ne moraju više da “lutaju” od sajta od sajta, tražeći gde su izvorno locirani dokumenti i obrasci, već da ih potraže na ovom sajtu, gde su i pregledno kategorisani, po početnom slovu i nadležnom organu.

U slučaju opštinske uprave Kovačica, za sada, nudi se mogućnost korišćenja 4 servisa a radi se o naručivanju izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i državljanstva.
To su, inače, dokumenti iz opštinske uprave, a želimo da postavimo što više usluga – servisa za naše građane.
Cilj je da se unapredi Informacioni sistem portala kako bi se građanima pružili nove mogućnosti, a to se misli na elektronsko zakazivanje posete bilo kom šalteru kako bi se završili administrativni poslovi koje nije moguće obaviti elektronski.
E-uprava daje mogućnost organima lokalne samouprave da na lak i jednostavan način svojim građanima pružaju usluge preko Interneta, što podrazumeva smanjenje troškova, optimalan rad i manje gužve na šalterima.