Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Korišćenje obnovljivih izvora energije u opštini Kovačica

Opštini Kovačica je odobreno 5.437.800,00 dinara od Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije za realizaciju projekta Korišćenje obnovljivih izvora energije u Opštini Kovačica.

Cilj projekta: Osavremenjivanje i uvođenje novih tehnologija u turističkim i kulturnim objektima od izuzetnog značaja za razvoj Opštine Kovačica.

Opis aktivnosti:

U PR centru Relax je potrebno dograditi sisteme za zagrevanje sanitarne vode pomoću solarnih kolektora. Na taj način bi se kompletna voda za potrebe centra potpuno besplatno zagrevala tokom većeg dela godine uz pomoć solarne energije. Trenutno se sanitarna voda zagreva uz pomoć elektro grejača uz velike troškove koji opterećuju budžet  centra.

Galerija Naivne umetnosti u Kovačici ima neadekvatno rešen sistem zagrevanja, uz velike troškove koji opterećuju funkcionisanje galerije. Prelaskom na savremeni način grejanja pomoću toplotne pumpe tipa vazduh – voda, znatno bi se uštedela energija, smanjili izdatci za grejanje i dao pun doprinos u očuvanju ekološki čiste i nezagadjene sredine.

U cilju unapredjenja turističke ponude Kovačice, predvidja se rekonstrukcija Debeljačkog salaša. Pošto se objekat nalazi izvan oblasti redovnog snabdevanja el.energijom, potrebno je obezbediti dovoljnu količinu el.energije za potrebe osvetljenja i hladnjaka za čuvanje namirnica. Ugradnjom fotonaponskih panela i vetro generatora snage do 5KW, bi se obezbedila neophodna el.energija za funkcionisanje Debeljačkog salaša, što bi bio prvi objekat u zemlji koji je na takav način, rukovodeći se zahtevima zaštite životne sredine, rešio energetske probleme, a istovremeno obezbedio male eksplatacione troškove za buduće funkcionisanje objekta. Napominjemo, da Debeljački salaš uopšte nije moguće povezati na gradsku električnu mrežu (zbog udaljenosti istog od naselja).