Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obezbeđivanje fizičkih uslova za pružanje usluga licima sa invaliditetom, koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima u opštini Kovačica

Opštini Kovačica su odobrena sredstva u visini od 1.650.000,00 dinara na konkursu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Opšti cilj projekta – Pomoć lokalnoj samoupravi kako bi obezbedila fizičke uslove za pružanje usluga licima sa invaliditetom, koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima u opštini Kovačica, a s ciljem pružanja boljih usluga svim građanima – kriterijum 5.

Poseban cilj projekta – Prilagođavanje ulaza u opštinsku zgradu i obezbeđivanje pristupačnosti i rekonstrukcija sanitarnog čvora u zgradi opštinske uprave, da bi bili i  za osobe sa invaliditetom

Planira se rekonstrukcija toaleta u zgradi opštine: u prizemlju, gde će biti uređen toalet za osobe sa invaliditetom; i na spratu, gde se nalaze i velika sala gde se održavaju skupštine i druga dešavanja i mala sala za sastanke. Javni invalidski toalet smastra se onaj, koji je izveden u skladu sa standardima i potrebama osoba sa invaliditetom.

Takođe, biće uređen i novi prilaz za osobe sa invaliditetom u Uslužni centar u prizemlju