Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Evropska iskustva kao priprema za dobijanje statusa kandidata EU

Delegacija Opštine Kovačica na čelu sa predsednikom Miroslavom Krišanom, ostvarila je prošle nedelje seriju razgovora sa partnerskim opštinama u Rumuniji i Ministarstvom Turizma i Regionalnog Razvoja Rumunije sa temom ,, Opštine u Rumuniji u predpristupnom periodu i nakon ulaska u EU – zahtevi, mogućnosti i primeri dobre prakse primenljive na Srbiju.

Opštine Karansebeš, Rekaš i Sangeorgiu de Padure predstavile su svoja iskustva iz perioda statusa kandidata i nakon ulaska u EU. Najviše se raspravljalo oko tehničkih stvari koje će biti tražene od lokalnih samouprava radi dobijanja sredstava iz predpristupnih IPA fondova, a nakon toga iz strukturnih fondova. Takođe, razmatrane su i teme koje se tiču pojave novih mogućnosti razvoja u ovim periodima kao npr. privatno-javna partnerstva, privlačenje investicija, lobiranje u savetu evropskih opština i regija, ulazak u evropske organizacije opština… kao i primeri dobre prakse. Pošto put od faze dobijanja statusa kandidata do postanka punopravnog člana EU znači niz suštinskih promena u odnosima opština na svim nivoima  (u tehničkom, proceduralnom i pravnom smislu) interesovale su nas promene na relaciji lokalna samouprava-institucije na regionalnom nivou-institucije na državnom nivou-međunarodne organizacije. Radi kompletnije slike, delegacija Opštine Kovačica je obavila sastanak u Ministarstvu Regionalnog razvoja i Turizma sa gospodinom Gabriel Friptu, direktorom Generalne Direkcije za implementaciju Regionalnog Operativnog Plana (strukturni fondovi se sprovode kroz ovu direkciju), Iuliu Bara generalni menadžer programa Rumunija-Srbija sa Rumunske strane i direktori direkcija za plaćanje, finansije, računovodstvo, međunarodne odnose, upravljanja i monitoringa ROP, u okviru istog ministarstva. Aktivnom učešću u razgovorima na ove teme značajno je doprineo podpredsednik opštine Kovačica Laslo Vidač, kao i viši saradnik za projekte i razvoj Magdu Daniel.
Opština Kovačica na ovaj način počinje pripreme za momenat kada će Srbija postati zemlja kandidat i kada će svih 5 komponenti IPA (Instrument za predpristupnu pomoć) biti dostupni našoj zemlji, sa ciljem izbegavanja greške drugih zemalja koje su momenat dobijanja statusa kandidata i predpristupnih fondova dočekale nespremno i zbog kratkih rokova za prilagođevanje novim zahtevima iskoristili mali procenat dostupnih sredstava.

alt

alt