Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Visoka škola za ekonomiju, menadžment i javnu upravu u Kovačici

Opština Kovačica je potpisala memorandum o saradnji sa Visokom školom za ekonomiju, menadžment i javnu upravu iz Bratislave.
Od sledeće školske godine u Kovačici se otvara Katedra za menadžment malih i srednjih preduzeća u regionu.
Nastava će se održavati na slovačkom i engleskom jeziku, svi ispiti se polazu u Kovačici, sem završnog ispita, koji se polaze u Slovačkoj.
Nastava će se održavati vikendom, a nakon tri godine dobija se diploma bačelora, koja se nostrifikuje na Union univerzitetu, bez nadoknade i polaganja posebnih ispita.
Upisnina je 1.000 eura, za svaku godinu.

Flajere možete preuzeti odavde, odavde i odavde.