Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Zaposleni iz Odeljenja za razvoj na usavršavanju u EU

Tokom maja i jula je dvoje zaposlenih iz Odeljenja za privredu i razvoj Opštinske uprave Kovačica boravilo u EU gde su pohađali kurs usavršavanja na temu ”Program profesionalnog razvoja za pristupanje Evropskoj uniji – Govorite Evropski”. Ovaj program namenjen državnim službenicima je organizovala Kancelarija za evropske integracije iz Beograda, sa podrškom Britanskog saveta (British council).

Putovanju u EU je prethodila selekcija, koja je izvšrena u jesen 2010. godine. Daniel Magdu i Mariana Gajan, radnici razvojnog odeljenja, su uspešno prošli sve krugove selekcije. U maju je Magdu boravio u Mastrihtu, Holandija, na Evropskom institutu za javnu administraciju (EIPA), gde je pohađao predavanja o EU, institucijama, javnoj administraciji sa posebnim osvrtom na politiku poljoprivrede i ruralnog razvoja (Commom Agricultural Policy – CAP). Gajan je boravila u Bružu, Belgija, na tamošnjem Evropskom Koledžu (College of Europe) gde se upoznala sa ustanovama EU, procesima harmonizacije legislative, IPA programiranjem i sa posebnom temom socijalne politike. Tokom boravka u EU, Magdu i Gajan su posetili i Brisel i institucije kao što su Evropska komisija, Evropski komitet regiona, Evropski ekonomsko-socijalni komitet, Savet EU i sl. gde su se direktno upoznali sa radom tih institucija. Ovo iskustvo će pomoći radnicima opštinske uprave Kovačica da što bolje obavljaju poslove u razvojnom odeljenju i teže evropskim vrednostima.