Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Garancijski fond produžio konkurse

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine (dalje: Fond), na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda broj: 01 – III / 31-4  i broj: 01 – III / 31-5 od 20.10.2011. godine OBAVEŠTAVA sva zainteresovana lica,  POLJOPRIVREDNIKE – nosioce registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, da je:

1. Produžen  rok za podnošenje zahteva  na Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih finansiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta, koji je raspisan na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01- III / 23-2 od 21.03.2011. godine i to do iskorišćenja garantnog potencijala;

– Da prvi anuitet kredita dospeva na naplatu 15.06.2012. godine, a ostali svakog 15.12. i 15.06. u godini;

2. Produžen  rok za podnošenje zahteva na  Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije,  koji je raspisan na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01- III / 24-3 od 21.04.2011. godine i to do iskorišćenja garantnog potencijala;

– Da prvi anuitet kredita dospeva na naplatu 15.06.2012. godine, a ostali svakog 15.12. i 15.06. u godini;