Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Rekonstrukcija Zavičajnog muzeja u Debeljači

Opštini Kovačica je odobreno 500.000,00 dinara od Pokrajinskog sekretarijata za privredu za projekat ”Prepreka zaboravu”. Cilj projekta je očuvanje kulturne baštine Mađara u Vojvodini, očuvanje istorijske baštine Debeljače, opštine Kovačica i šire okoline i obogaćivanje turističkog proizvoda opštine Kovačica, a sve preko rekonstrukcije Zavičajnog muzeja u Debeljači. 

Kratak opis:

Mesto Debeljača u opštini Kovačica je osnovano pre više od 200 godina a oduvek je bilo poznato po velikim vašarima zanatlija i poljoprivrednika. Kulturna tradicija mesta je brižljivo negovana tokom mnogih godina i želja nam je da se održi i u budućnosti. Puno starih zanatlija je bilo zastupljeno u Debeljači i veoma je važno da se sačuvaju predmeti koji su preživeli do današnjih dana. Oni sadrže značaj prošlih vremena i govore o životu naših predaka pogotovu o životu starosedeoca Debeljače ( Mađara i Srba).

Muzejska kolekcija je nastala 1977. godine zalaganjem gđe Jolan Sečenji. Izloženo je preko 500 predmeta, koji su se koristili u svakodnevnom životu početkom 20. i krajem 19. veka; to su predmeti za svakodnevnu upotrebu, stari nameštaj, nošnja, stare fotografije i sl. Svi predmeti su označeni dvojezičnim natpisima., na srpskom i mađarskom jeziku. Sve je to izloženo u zgradi sa početka 20. veka, koja i sama ima istorijsku vrednost. Muzej je uključen u turističku ponudu opštine Kovačica i nezaobilazna je tačka za posetu svakome ko dođe u Debeljaču ili Kovačicu.

Da bi se ovako vredna zbirka sačuvala potrebno je izvršiti sanaciju objekta, kako bi predmeti u zgradi bili na odgovarajući način čuvani i izlagani.

Iako je fasada nedavno sređivana, postoje drugi problemi vezani za sređivanje prostorija u kojima se izložba nalazi. Potrebni radovi na sanaciji zgrade:

– sanirati podrumske prozore (6): zameniti pokidane delove, ofarbati gvozdene šipke

– sanirati velike prozore: ofarbati drvenariju, 2 prozora u dvorištu je potrebno zameniti jer su dotrajali, zatvoriti prozorska stakla sa unutrašnje strane.

– zamena oluka (do 20 m)

– prekinuti vlagu u delu zgrade od dvorišta (i sa unutrašnje i delimično sa spoljašnje strane)

– potrebno je krečenje unutrašnjih zidova

– zamena podnih obloga – trenutno su drvene podne obloge koje su dotrajale, potrebna je zamena za neke ekonomičnije koje se lakše održavaju

– ugraditi/uključiti neki izvor grejanja, jer zgrada ne poseduje nikakav sistem za zagrevanje čime se otežava organizovanje poseta tokom hladnijeg perioda godine.

Zavičajni etnografski muzej Debeljače je značajan ne samo za naselje Debeljača već i za celu opštinu Kovačica, pa i šire, jer predstavlja istoriju ovog dela Vojvodine koji je početkom 20. veka imao razvijenu poljoprivredu, zanatsvo, malu privredu.

U Strategiji ekonomskog razvoja opštine Kovačica 2010-2015, u okviru sektorskog prioriteta razvoja turizma, planiran je projekat 9.12 Ulaganja u opremanje etno domova.