Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Revitalizacija memorijalnog kompleksa Mihajla Pupina u Idvoru

Opština Kovačica je konkurisala sa projektom ”Revitalizacija memorijalnog kompleksa Mihajla Pupina u Idvoru” za mesnu zajednicu Idvor kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje je odobrilo sredstva za ovaj projekat u visini od 1.500.000,00 dinara. 

Opšti cilj projekta – Revitalizacija memorijalnog kompleksa Mihajla Pupina u Idvoru.

Poseban cilj projekta – Izrada idejnog rešenja i potrebne dokumentacije za revitalizaciju memorijalnog kompleksa Mihajlo pupin u Idvoru u turističke i edukativne svrhe

Revitalizacijom spomeničkog nasleđa od izuzetnog značaja i njegovom turističkom revalorizacijom i oblikovanjem kao kompletnog turističko-edukativnog proizvoda, uticaće se i na lokalni ekonomski razvoj mesta Idvor, takođe i opštine Kovačica.

Idejnim porjektom je potrebno obuhvatiti 3 teme koje preovlađuju:

  1. organizovanje letnjeg kampa za talentovanu decu – pokrenut, prvi kamp će biti organizovan tokom leta 2011. godien u saradnji sa Centrom za talente iz Pančeva.
  2. formiranje Centra za kontinuirano obrazovanje – I želja samom MIhajla Pupina je bila da se njegova zadužbina iskoristi za edukaciju u domenu poljoprivrede. Ovaj centar bi obavljao treninge iz sledećih oblasti: održiva poljoprivredna porizvodnja, ruralni razvoj, procesi pridruživanja EU, projekt menadžment, strateško planiranje, očuvanje starih zanata. Ciljne grupe koje bi koristile usluge Centra su: mesen zajednice, NVO, zadruge, poljoprivredna gazdinstva i dr.
  3. razvoj kongresnog turizma – i promovisanje Idvora kao simbola nauke i obrazovanja.