Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Upotreba jezika nacionalnih manjina u E-upravi

Opština Kovačica je konkurisala kod Pokrajinskog sekretarijata za nacionalne zajednice sa projektom ”Upotreba jezika nacionalnih manjina u E-upravi” i odobreno joj je 100.000,00 dinara za svrhe prevođenja sajta Opštinske uprave Kovačice na jezike nacionalnih zajednica u ovoj opštini.

U toku je prevođenje statičkih delova sajta na slovački, rumunski i mađarski jezik, a delovi sajta će biti prevedeni i na engleski. Istovremeno, radi se i na ažuriranju sajta.