Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Dodela sertifikata u VIP-u

U četvrtak 15. decembra je VIP-Vojvođanski fond za promociju investicija u hali Izvršnog veća Vojvodine u Novom Sadu svečano uručivao sertifikate opštinama i zaposlenima u opštinama koji su tokom novembrai decembra pohađali seminar na temu Komunikacija, prezentacija i pregovaranje sa stranim investitorima. Prisutnima se se prvo obratili direktor VIP-a Branislav , predsednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić i Nj.E. ambasador Nemačke u Srbiji Volfgang Maas. Nakon toga je ambasador uručio zahvalnice predsednicima opština iz kojih su bili učesnici seminara. Za opštinu Kovačica zahvalnicu je primila rukovodilac Odeljenja za razvoj Marija Benka-Hrješik. Zaposleni i pripravnici u Odeljenju za privredu i razvoj koji su pohađali seminar i primili sertifikate su Daniel Magdu, Sabina Kiš, Kristijan Vinka i Mariana Gajan.

alt