Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Održan sastanak privrednog saveta

U sredu 28.03.2012 održan je sastanak privrednog saveta, na kome su se razmatrale teme koje su vezane za aktuelno stanje i potrebe privrednog sektora u našoj opštini.

Na sastanku se diskutovalo o osnovnim zadacima privrednog saveta, privrednici su bili upoznati sa NALED sertifikacijom i potrebom saradnje sa privredom, upitnicima za privredu koje je pokrenulo Odeljenje za privredu i razvoj kao i mogućnostima korišćenja evropskih fondova usmerenih ka razvoju privrede. Privrednim savetom predsedava predsednik opštine Kovačica Miroslav Krišan, a članovi saveta su Mojse Caran, Ernest Silađi, Jugoslav Paunov, Ondrej Petrovič, Marija Avramov, Marinel Maran, Zlatko Ivković, Marija Benka-Hrješik i  Renato Jovnaš. Podsećamo takođe, da je zadatak privrednog saveta da daje mišljenje i preporuke, inicira razmatranje pitanja i donošenja zaključaka iz privrede od značaja za Opštinu Kovačica i drugo.