Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Drugi sastanak Privrednog saveta

Obaveštavamo da će se sutra, u petak 18. Maja, održati drugi sastanak novoosnovanog Privrednog Saveta Opštine Kovačica, sa sledećim predlogom dnevnog reda:

1.Izveštaj o analizi upitnika za privredu
2.Informacije o aktuelnim konkursima
3.Saradnja Privrednog saveta sa Odeljenjem za privredu, malu privredu i razvoj
4.Mišljenje o sajtu Opštine Kovačica, deo za privredu
5.Razno

Sastanak će se održati u zgradi Opštine Kovačica a počeće u 10,00 časova.