Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni poziv

Републички завод за статистику, на основу Закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

Републички завод за статистику у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спровешће Попис пољопривреде на територији Републике Србије.
Позивају се грађани који желе да учествују у својству општинског инструктора у  Попису пољопривреде да се у периоду од 1. до 30. јуна 2012. године пријаве Републичком заводу за статистику путем попуњавања електронске пријаве на веб-адреси: www.stat.gov.rs.
Општи услови које кандидати треба да испуњавају:
    држављанство Републике Србије
    најмање 18 година старости
    стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању
    добро познавање терена (да кандидат станује или ради на територији општине за коју се пријављује за рад у Попису пољопривреде)
    против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.
Критеријуми за избор су:
    стручна спрема
    област образовања
    радни статус
    учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима у последње три године
    интервју.
Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци.
Од изабраних кандидата очекује се познавање рада на рачунару.
На интервју ће бити позвани кандидати који уђу у ужи избор према наведеним критеријумима. О месту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавештени.
Петодневна обука и тестирање кандидата који су ушли у ужи избор биће обављени у периоду од 10. до 14. септембра 2012. године на пунктовима које одреди општинска пописна комисија, након чега ће се извршити финални избор општинских инструктора.
Детаљне информације о начину избора кандидата и њиховим обавезама у Попису пољопривреде могу се видети на веб-сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.