Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Grejanje u školama u Kovačici i Debeljači

Ovog proleća je Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao nekoliko konkursa za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Osnovna škola u Debeljači je prijavila projekat na konkurs korišćenja biomase u energetske svrhe. Za ovaj projekat je odobreno 910.000,00 dinara što čini 80% od potrebnih sredstava. Preostalih 20% će obezbediti Opština Kovačica. Škola će kupiti nov kotao koji će koristiti biomasu za zagrevanje prostorija škole. Više o ovome prenosi RTVOK.

Osnovna škola u Kovačici je konkurisala i dobila deo sredstava za realizaciju projekta za rešenje problema grejanja u fiskulturnoj sali korišćenjem solarnih panela. Reč je o bespovratnim sredstvima u iznosu od 600 hiljada dinara, koje će se iskoristiti za uvođenje tople vode u školske toalete koje koriste deca. Više o ovome prenosi RTVOK.