Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Opština Kovačica dobija NALED sertifikat

 Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), na osnovu Verifikacione komisije od 13. novembra 2012. godine, potvrdila je da Opština Kovačica ispunjava kriterijum Programa sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem sa ostvarenim rezultatom 86,7%. Od datuma dobijanja ove potvrde, lokalna samouprava je stekla naziv ”Povoljno poslovno okruženje” odnosno ”Business Friendly Municipality” (na engleskom jeziku).

Nakon posete Verifikacione komisije, 14. juna 2012. godine i dostavljanja dopunske dokumentacije kojom bi se dokazala ispunjenost dodatnih zahteva komisije tokom meseca oktobra 2012. godine, odlukom Verifikacione komisije konstatovano je da lokalna vlast ima prioritet da stvara povoljne uslove za dinamičan razvoj Opštine Kovačica i da je ispunila kriterijume za sticanje Certifikata o povoljnom poslovnom okruženju i to sa ostvarenim rezultatom od 86,7%.

I nakon dodele certifikata neophodno je nastaviti rad na daljim unapređenjima, dok će NALED u saradnji sa partnerima i donatorima na programu omogućiti intenzivnu medijsku promociju kao i promociju potencijala naše opštine kod mogućih investitora, sa ciljem daljeg privrednog rasta

Svečana dodela sertifikata biće organizovana tokom juna 2013. godine, jer se navedeni događaj odigrava jednom godišnje, uz prisustvo mnogobrojnih predstavnika Vlade, međunarodnih institucija, donatora i privrede i od tog trenutka počinje zvanična promocija opštine.