Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Regionalni turistički info-centar

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je Odeljenju za privredu i razvoj odobrio sredstva za projekat ”Regionalni turistički info-centar”. 

Pored kulturno – istorijskog nasleđa i  karakteristika, za koje se može reći da su “sinteza Evrope” i koje počivaju na ponudi autohtonih proizvoda i promovisanja banatskog načina života (multikulturalnosti, gostoljubivosti i lokalne gastronomije), značajan turistički potencijal Banata predstavljaju očuvana prirodna bogatstva (postojanje mreže reka, kanala i jezera, termalnih izvora, bogatstvo flore i faune, lovišta i zaštićenih područija).

Jedan od preduslova za valorizaciju navedenih potencijala kroz turizam, pored strateškog pristupa,  predstavlja institucionalna podrška na regionalnom nivou. U skladu sa tim, RCR Banat je putem Programa prekogranične saradnje Srbija – Rumunija, pokrenuo inicijativu za formiranjem novog turističkog entiteta u regionu Banata “Regionalne turističke organizacije“, koja će biti locirana upravo u Kovačici i koja će oko sebe kreirati mrežu svih zainteresovanih strana iz privatnog, javnog i civilnog turističkog sektora. Zajedno sa integrisanim inovativnim paketom alata i usluga koje projekat predviđa, predstavljaće jak i efikasan instrument za razvoj i promociju turističkih potencijala. Projekat je odobren za finansiranje i početak realizacije se očukuje u narednih mesec dana.

Opština Kovačica, kao i ceo region, poseduje značajne turističke potencijale kao što su: galerije naivne umetnosti poznate širom sveta, muzeji, etno domovi i izložbeni prostori, poslovno rekreativni centar “Relaks”, razne manifestacije i mogućnosti lova i ribolova. Iako beleži značajan broj posetilaca, posete Kovačici se najčešće organizuju kroz đačke ekskurzije, kao usputna destinacija kružnih tura i međunarodnih i poslovnih poseta, koje u sebi ređe uključuju noćenja i višednevna zadržavanja.

U skladu sa predstojećim projektom prekogranične saradnje i navedenim činjenicama iz oblasti turizma, projekat predstavlja nastavak napora koje opština Kovačica čini u pogledu razvoja turizma u regionu. Ono što projektom želimo da postignemo jeste sinteza turističke ponude opštine Kovačica i celokupnog regiona Banata i stvaranje uslova za kvalitetniju informisanost turista.

U toku osam meseci trajanja projekta, potrebno je stvoriti elementarne uslove za početak rada Regionalnog turističkog info centra u okviru Regionalne turističke organizacije, koji podrazumevaju radove na privođenju nameni prostora koji je opredeljen za tu svrhu i edukaciju zaposlenih u Turističkom info centru. Istovremeno želimo da unapredimo vidljivost novoosnovane organizacije i informisanost turista, postavljanjem info bilborda.

Po prispeću sredstava očekuje se početak realizacije projekta.