Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Garancija za dugoročni kredit za kupovinu poljoprivredne mehanizacije

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE je objavio konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih finansiranju kupovine nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava.

Tekst konkursa

Detaljan spisak opreme koja može biti predmet kreditiranja

Formular prijave

Formular izjave sadužnika

Formular izjave o povezanim licima