Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Sprečimo proizvodnju i primenu genetski modifikovane hrane na teritoriji opštine Kovačica

Odeljenje za privredu i LER pokreće inicijativu za donošenje Deklaracije za Kovačicu bez GMO. Predlog deklaracije će biti na dnevnom redu prve sednice Saveta za poljoprivredu i stočarstvo, gde će se razmatrati.

  1. Opština Kovačica se obavezuje da će dosledno poštovati Zakon o genetičkim modifikovanim organizmima (”Sl.glasnik Republike Srbije” 49/2009, u daljem tekstu: Zakon o GMO), zahteva njegovu doslednu primenu na teritoriji Republike Srbije i protivi se njegovoj promeni.
  2. Opština Kovačica u okviru svojih zakonskih i organizacionih mogućnosti u vezi sa korišćenjem ili upravljanjem zemljištem i drugim proizvodnim resursima i organizovanjem poljoprivredne proizvodnje, prerade i prometa poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, neće dozvoliti i dopustiti uzgajanje i širenje GMO na svojoj teritoriji.
  3. Opština Kovačica se obavezuje da će preduzeti sve odgovarajuće mere, kao što su stručna predavanja i drugi programi obrazovanja za poljoprivrednike i druge učesnike u organizovanju proizvodnje, prerade i prometa poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kako se ne bi odlučili za nelegalno uzgajanje i promet GMO i proizvoda od GMO.
  4. Opština Kovačica zahteva i očekuje od svih državnih organa i političkih stranaka i pokreta da se zalažu za doslednu primenu zakona o GMO i odgovarajućih podzakonskih akata i da se onemogući nedozvoljeno gajenje i promet GMO i moguće štetne posledice GMO i proizvoda od GMO na zdravlje stanovništva i zagađivanje prirode u Republici Srbiji.
  5. Opština Kovačica očekuje od medija i drugih sredstava informisanja da redovno i objektivno informišu javnost o primeni Zakona o GMO i o rezultatima istraživanja u svetu o štetnim posledicama gajenja i upotrebe GMO i proizvoda od GMO.
  6. Opština Kovačica poziva sve gradove i opštine u Republici Srbiji da podrže i usvoje ovu deklaraciju.

 Molimo Vas da unosom komentara, date svoje mišljenje o ovoj inicijativi.