Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Društveno-Ekonomski Razvoj Dunavskog Regiona u Kovačici

Opština Kovačica je zajedno sa svojim partnerima podnela dva predloga projekta u okviru programa Društveno-Ekonomskog Razvoja Dunavskog Regiona – Srbija, koji je finansiran iz sredstava Evropske Unije.

Teme oba projekta su vezane za edukacije različitih ciljnih grupa u vidu poboljšanja položaja nezaposlenih. U okviru prvog projekta biće obuhvaćene ciljne grupe od ukupno 260 nezaposlenih osoba od kojih najmanje 40% žena preko 50 godina starosti i najmanje 5-10% osoba sa invaliditetom u sektoru poljoprivrede/prerade hrane, turizma i starih zanata, kao i drugih delatnosti koje su značajnije zastupljene u regionu.