Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini. 

Predmet konkursa je realizacija tačke IV Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini. Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija, objekata u kojima se vrši prerada mleka, voća i povrća, adaptacija objekata u kojima se vrši prerada mleka i nabavka opreme za preradu mleka, mesa, voća i povrća, uljanih kultura, lekovitog, začinskog, aromatičnog bilja i pčelinjih proizvoda. 

Konkurs traje od 10.03.2013. do 10.05.2013. godine.

Dokumentaciju konkursa možete preuzeti sa sledećeg linka:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA