Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2013. godini.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine.

Visina subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novootvorenom radnom mestu.

Dodatak na subvenciju u visini od 20.000,00 dinara, odnosno ukupan iznos subvencije od 150.000,00 dinara dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava lice starije od 50 godina.

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u “Dnevniku” do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01.oktobra 2013.godine.

Kompletan tekst konkursa možetre pogledati ovde.