Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Subvencija za samozapošljavanje

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2013. godini.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine. Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u “Dnevniku” do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, anajkasnije do 01.oktobra 2013.godine.

Kompletan tekst konkursa možetre pogledati ovde.