Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Predavanje u turizmu

Dana 22. i 23. aprila tekuće godine, sa početkom u 10 h u zgradi Opštine Kovačica održano je predavanje i radionica u okviru projekta ‘’Regionalni turistički info centar’’. Teme su bile:

– priprema i implementacija projekata iz oblasti turizma,

– značaj međuopštinskih i regionalnih inicijativa u turizmu.Trening je održala koleginica Dragana Dorožan iz Regionalne razvojne agencije ‘’Banat’’ iz Zrenjanina. Obuka je bila namenjena zaposlenima u regionalnom turističkom info centru i svima koji učestvuju u kreiranju turističke ponude opštine Kovačica. Prisustvovalo je do 20 osoba koje su na neki način povezane sa turističkom ponudom opštine Kovačica – zaposleni u Turističkoj organizaciji opštine Kovačice i u glavnim turističkim atrakcijama opštine (Galerija, Zadužbina M.Pupina), predstavnici udruženja građana i ugostitelja. Ovaj projekat je samo priprema za projekat pod nazivom ”Oživljavanje prekograničnog turizma kroz inovativne usluge za dobrobit lokalne zajednice – BanaTour” iz programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija, u kojem je Opština Kovačica partner sa Regionalnom razvojnom agencijom ”Banat”. Jedan od rezultata ovog prekogrnaičnog projekta je i osnivanje Regionalne agencije za razvoj turizma Banata, čije će sedište biti u Kovačici. Kao deo pripremnih aktivnosti za ovaj prekogranični projekat, realizuje se i gorenavedeni projekat ”Regionalni turistički info centar” pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.