Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Inicijalna konferencija projekta

U ponedeljak 29. aprila u Hotelu Vojvodina u Zrenjaninu održana je inicijalna konferencija projekta BanaTour – Oživljavanje prekograničnog turizma kroz inovativne usluge za dobrobit lokalnih zajednica.

Irena Živković, direktorka RCR Banat je pozdravila prisutne članove, predstavnike opština i medija i predstavila partnere na projektu. Dragan Radaković je predstavio ceo projekat, aktivnosti koje slede i očekivane rezultate. Jedan od rezultata će biti i formiranje 2 regionalne agencije za razvoj turizma, na srpskoj i rumunskoj strani Banata. Posle toga je predsednica TehImpuls asocijacije, Raluca Cibu, predstavila najvažniji deo projekta – kompleksan, interaktivan, one-stop-shop web portal koji će da predstavlja celokupnu turističku ponudu Banata sa obe strane granice. Ona je najavila i prvu fazu projekta a to je sakupljanje podataka za portal. Osnovane regionalne agencije će služiti kao podrška ovom web portalu i telo koje će da okuplja i umrežava lokalne turističke organizacije u Banatu. Regionalna agencija za razvoj turizma sa srpke banatske strane biće smeštena u Kovačici.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Odeljenja za privredu i razvoj OU Kovačica i Turističke orgaizacije opštine Kovačica.