Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o podnošenju zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada-Brantner otpadna privreda d.o.o.

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove na osnovu člana 63. stav 2. i 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera Brantner otpadna privreda d.o.o. Bašaidski put bb Novi Bečej.

Nadležni organ obaveštava javnost da je preduzeće Brantner otpadna privreda d.o.o. registrovano kod APR sa matičnim brojem 20104287 i šifrom pretežne delatnosti 3811-sakupljanje otpada.Aktivnosti koje preduzeće Brantner otpadna privreda d.o.o. preduzima u toku obavljanja delatnosti skladištenja neopasnog otpada su preuzimanje, razvrstavanje, baliranje i skladištenje sekundarnih sirovina.

Skladište neopasnog otpada preduzeća Brantner otpadna privreda d.o.o. nalazi se na zakupljenoj lokaciji na kat. parc. top. br. 1727/5 K.O. Kovačica, Janošikova 127 Kovačica.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 25.05.2013. godine.Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove, Maršala Tita 50, kancelarija inspekcije, svakog radnog dana u periodu od 10-14 h.