Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Rekonstrukcija i adaptacija autobuskih stajališta

alt

alt Opština Kovačica je konkurisala na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave za izradu projektne dokumentacije za projekat “Rekonstrukcija i adaptacija autobuskih stajališta”. Ovaj projekat obuhvata rekonstrukciju i adaptaciju autobuskih stajališta u svim naseljima opštine Kovačica.

Samom izradom dokumentacije ove vrste, automatski stvaramo preduslove za realizaciju značajnog projekta iz oblasti razvoja saobraćaja, turizma i ne samo, već i stvaranje preduslova za lakšu, bolјu i bržu komunikaciju i interakciju građana u celokupnoj opštini.

Rekonstruisana autobuska stajališta, u sviom naselјenim mestima, značajno će doprineti pobolјšanju kvaliteta života u seoskim sredinama, otvoriće s mogućnosti za veće uklјučenje mladih u život zajednice i samim tim dizanje kvaliteta društvenih, kulturnih i ekonomskih aktivnosti.

Projekat će umnogome doprineti razvoju turizma u ovom mestu, a i u regionu kroz stvaranje preduslova za razvoj saobraćajne delatnosti u korist građana ovog mesta. Ovaj je projekat deo šire strategije Opštine Kovačica po kojoj je planirana rekonstrukcija autobuskih stajališta u svim naselјenim mestima ove opštine. Ovaj projekat povezuje se sa ostalim inicijativama i projekata mesnih zajednica a i Oštine Kovačica gde se zajedničkim naporima radi na strateškom razvoju sela i stvaranje uslova za pristojan život čime bi se sprečio dalјi odliv stanovništva ka gradovima.