Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Lokalni plan za borbu protiv korupcije

Poštovane građanke i građani opštine Kovačica,biro za društvena istraživanja (BIRODI) iz Beograda, u saradnji sa Klubom studentske omladine Kovačica, je u periodu od juna do decembra prošle godine radio na na izradi Lokalnog plana za borbu protiv korupcije za opštinu Kovačica.Cilj je da Kovačica dobije jedinstven i primeren strateški dokument koji bi predvideo podršku i unapređenje kažnjivosti, prevencije i edukacije na polju borbe protiv korupcije.

Usvajanjem ovog planskog dokumenta u Skupštini opštine Kovačica, Kovačica će dobiti i Lokalni antikorupcijski forum (LAF) – antikorupcijsko telo zaduženo za sprovođenje aktivnosti iz usvojenog Plana, a ujedno će postati prva opština u AP Vojvodina sa usvojenim ovakvim planom.Navedene aktivnosti predstavljaju nastavak procesa izrade lokalnih planova za borbu protiv korupcije koji su, do sada, usvojeni od strane skupština gradova i opština: Kragujevac, Zrenjanin, Bujanovac, Niš i Požega, dok je proces u toku u: Vranju, Preševu, Medveđi i Lebanu, Ubu i Boru.Radna grupa za izradu Lokalnog plana za borbu protiv korupcije je izradila Nacrt dokumenta koji će biti javno dostupan na sajtu Kluba studentske omladine Kovačica http://www.ksokovacica.com/ i Opštine Kovačica https://www.kovacica.org/. Sve vaše predloge, sugestije, komentare, kritike… možete slati na ksokovacica@gmail.com i office@birodi.rs.Uskoro će biti održana javna rasprava, o tačnom datumu, vremenu i mestu bićete blagovremeno obavešteni.Lokalni plan za borbu protiv korupcije je način da učestvujete u borbi protiv korupcije! Pobedimo korupciju zajedno!

Lokalni plan za borbu protiv korupcije