Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o izdatoj dozvoli za upravljanje otpadom

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove obaveštava javnost da je na zahtev operatera postrojenja za upravljanje otpadom Brantner otpadna privreda d.o.o. Bašaidski put bb Novi Bečej, radi izdavanja dozvole za skladištenje neopasnog otpada, izdata dozvola za skladištenje neopasnog otpada.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje broj 501-14/13-04 od 03.06.2013. godine, kojim se operateru Brantner otpadna privreda d.o.o. iz Novog Bečeja, izdaje dozvola za skladištenje neopasnog otpada, na zakupljenoj lokaciji na kat. parc. top. br. 1727/5 K.O. Kovačica, Janošikova 127 Kovačica, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera, a na osnovu članova 59. 60. i 64. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10).

Uvid u dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama opštinske uprave opštine Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10).