Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs – međunacionalna tolerancija

 Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice je raspisao konkurs za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja i asocijacija, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini, namenjenih naročito za:

– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;

– izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;

– organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;

– organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu.

Više o uslovima konkursa – OVDE i obrazac prijave – OVDE.