Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Strategija razvoja turizma opštine Kovačica 2014-2020

Opština Kovačica je konkurisala Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, mera – Podsticanje izrade strateških razvojnih dokumenata. Opštini Kovačica su odobrena sredstva za izradu Strategije razvoja turizma opštine Kovačica 2014 – 2020.

Opština Kovačica je participativnom metodom 2010. godine izradila Strateški plan razvoja opštine Kovačica, gde su građani prepoznali turizam, kao jedan od najvećih razvojnih potencijala opštine. Lokalna samouprava je usmerila svoje aktivnosti u skladu sa tim i mnogo uložila upravo u razvoj turizma.

Opština Kovačica iniciranjem izrade Strategije razvoja turizma opštine Kovačica 2014-2020, želi da stvori preduslove za definisanje i implementiranje projekata u turizmu, da konstantno unapređuje turističku ponudu, da iskoristi sve raspoložive resurse koje poseduje, kao i pomoć lokalnih, pokrajinskih, republičkih institucija i institucija Evropske unije.

Realizacijom projekta, stvoriće se neophodni uslovi da se razvoju turizma u opštini Kovačica priđe strateški usmerenim delovanjem nasuprot stihijskom i da se u radu poštuje sled događaja, kao i da se obuhvate svi relevantni činioci.