Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

alt

altPokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je 12. avgusta raspisao konkurs za jačanje uloge civilnog društva u prirpemi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou. Dodeljuju se bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara.

CILj KONKURSA: Jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou


Mere i aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta bi trebale da doprinesu: 

•    informisanju i edukaciji javnosti
•    konsultovanju javnosti 
•    uspostavljanju dijaloga između različitih zainteresovanih strana i/ili sa lokalnom samoupravom
•    uspostavljanju partnerstva.


Konkurs je otvoren do  05. septembra 2013. godine.


USLOVI KONKURSA:


1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na sa teritoriji AP Vojvodine.


2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 (slovima: dvestotinehiljadadinara).

Više pročitajte OVDE a konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ODAVDE.