Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konkursi za turizam i stare zanate Sekretarijata za privredu

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je ovih dana raspisao nekoliko konkursa namenjenih razvoju turizma i starih i umetničkih zanata. Radi se o:

  1. Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama i udruženjima za finansiranje proejkata u oblasti turizma – raspisan 18.09., traje do 30.09. Obrazac za udruženja i Detaljniji uslovi konkursa.
  2. Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava NVO i neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju umentičkih i staih zanata i poslova domaće radinosti – raspisan 20.09, traje do 30.09. Obrazac.
Pokrajinski sekretarijat je raspisao i 2 konkursa za mala i srednja preduzeća u turizmu i to:
3. Konkurs za dodelu bespovartnih sredstava MiSP za finansiranje projekata u oblasti turizma – raspisan 18.09, traje do 7.10. Cilj finansiranja je unapređenje kvaliteta usluga u turističkim objektima kroz subvencionisanje aktivnosti koje se odnose na angažovanje specijalističkih institucija radi:
a) organizovanja obuka i uvođenja sistema kvaliteta;
b) informatičkog osavremenjivanja;
c) kreiranja novih turističkih proizvoda.
4. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava MiSP za finansiranje projekata u turizmu – raspisan 20.09 i traje do 30.09. CIljevi finansiranja:
a) subvencionisanje opremanja ugostiteljskih objekata i smeštajnih kapaciteta dodatnim sadržajima koji turistu treba da zadrže dan duže u postojećem objektu;
c) subvencionisanje nabavke opreme radi unapređenja turističke ponude koja može biti u funkcji rentiranja u turističkim objektima na destinacijama od značaja za turizam APV